15 Juli 2018


Poboljsanje poslovanja prema Kaizen nacelu
Četvrtak, 23 Juli 2009
Bookmark and Share

Svi zaposlenici tvrtke moraju biti izravno ukljuceni u Kaizen proces. Jedna je od zadaca, svakako, da dio radnog vremena svoj trud i angazman posvete provedbi tog nacela. Na taj nacin razlicite skupine zaposlenika izvršavaju i razlicite zadatke unutar Kaizena.

  - Zadatak top-menazmenta je uvodenje Kaizena kao temeljnog nacela, prednjacenje u njegovu ostvarivanju, te pracenje. On stvara poticajne uvjete u tvrtki.

  - Srednji menadzment ostvaruje obrasce top-menadzmenta i odgovoran je za provedbu standarda. Isto tako potice nacin razmišljanja kroz odgovarajuce seminare.

  - Voditelji timova podrzavaju zaposlenike pri razvoju ideja i primjeni. Oni su zaduzeni za pracenje uspjeha.

  - Radnici na operativnoj razini izraduju konkretne prijedloge za poboljšanje koje potom i ostvaruju. To se moze odvijati i u manjim grupama. Oni unapreduju svoje strucno znanje i iskustvo sudjelovanjem na seminarima.


Deming - krug: Model kontinuiranog poboljšanja

Proces kontinuiranog poboljšanja temelji se na konceptu koji je 50-tih godina prošlog stoljeca razvio americki strucnjak za kvalitetu William Deming. Upravo su u Japanu njegovi koncepti i metode naišli na veliki odjek. Tamo su se tijekom godina dalje razvijali i usavršavali.  


Deming koncept moze se predociti jednostavnom slikom – u takozvanom Deming-krugu. Deming krug opisuje cetiri zadatka koji se uvijek iznova javljaju i koji se odvijaju u beskonacnom procesu, poticuci time kontinuirano poboljšanje. Pojednostavljeno receno, upravljati sigurnosnim rizicima u organizaciji prema Demingovu upravljackom krugu znaci;

       1. identificirati izvore mogucih rizika (ugrozavanja), procijeniti potencijalne ucinketih        ugrozavanja i planirati adekvatne mjere i aktivnosti za njihovo smanjivanje

 1. planove primijeniti u praksi i dokumentirati;
 2. kontrolirati ucinkovitost i primjerenost planova, vizualizirati rezultate poduzetih mjera;
 3. poboljšavati praksu i postojeca planska rješenja, tj. još otvorene ili novonastale probleme identificirati i opisati, po potrebi definirati standarde za stabilizaciju procesa. Osim toga ovaj korak rezultira predmetima koji pocinju s prvim korakom (planom).

Upravljanje je prema Demingovu krugu trajna aktivnost koja rezultira stalnim poboljšanjima stanja sigurnosti tj. suzbijanja i sprecavanja izvorišta rizika koja izravno i neizravno djeluje na kvalitetu proizvoda i usluga, odnosno poslovnih procesa u kojima se one stvaraju.

  Napomena: stalno poboljšanje primjenjivo je uvijek i svugdje.

Ne postoji organizacija koja ne moze poboljšati svoj uspjeh u pogledu na kvalitetu prema kupcu, proizvodu, usluzi ili procesu. U praksi to iziskuje otvorenost menadzmenta i zaposlenika prema promjenama i kulturu organizacije koja potice promjene.


Metode i alati

Ovdje cemo vam predstaviti razlicite metode i alate kojima se u radnoj svakodnevici provode aktivnosti neprestanog usavršavanja iza kojih slijedi ostvarivanje rezultirajucih uspjeha. Oni opcenito pomazu pronaci uzroke za greške ili rasipnost svake vrste. Druge su metode korisne pri analizi i prikazivanju procesa i njihovih obiljezja uspješnosti; one dakle pridonose transparentnosti.

Mnoge su se od metoda tijekom godina razvijale i usavršavale u Japanu u okviru menadzmenta kvalitete. Njihova najveca prednost je njihova jednostavnost primjene, ali se njima mogu postici zapanjujuci efekti. Unatoc njihovoj jednostavnosti bitno je da su metode i alati poznati zaposlenicima i da se redovito primjenjuju.

Radionice su dobre prigode za razmjenu mogucih nacina usavršavanja

Zaposlenici jednog odjela redovito sjedaju za stol zajedno sa svojim nadredenim i tom prilikom raspravljaju o problemima na koje su naišli, te o mjerama koje se mogu poduzeti za poboljšanje stanja. Vazne teme mogu biti:

 • problemi s kakvocom,
 • organizacija radnog mjesta,
 • problemi s terminima kod isporuke robe i usluga,
 • preventivno odrzavanje,
 • problemi sa sredstvima za rad i alatima,
 • potencijali racionalizacije,
 • mogucnosti uštede,
 • logistika,
 • odsutnost s rada zbog bolesti i drugih razloga,
 • poboljšanje urednosti i cistoce,
 • poboljšanje razmjene informacija,
 • obuka i uhodavanje novog zaposlenika.

Problemi ne smiju biti previše slozeni. U najidealnijem slucaju rješenje ce naci pogodeni zaposlenik sâm.

 

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com