15 Decembar 2018

Rezime
 
 
SA?ETAK

Unesite sadr?aj u vidu tabele u kojoj su navedeni glavni naslovi i podnaslovi.

 
REZIME
 
1. Kratak profil preduzetnika - firme

U slu?aju da ?ete plan prezentovati potencijalnim finansijerima (banka, mikrokreditna

organizacija, partner suulaga?) neophodno je da navedete osnovne podatke o sebi:

Ime i prezime, starost, zanimanje, radno iskustvo s naglaskom na iskustvu u djelatnosti koju

namjeravate zapo?eti, i sl.

Ukoliko ste ve? osnovali firmu, navedite i osnovne podatke o firmi:

· istorijat,

· organizaciona struktura,

· broj zaposlenih,

· imovina

· djelatnost

· tr?ište - geografsko podru?je

· najva?niji kupci i dobavlja?i

· najva?niji konkurenti

· ostvareni obim poslovanja, prihodi .

 
2. Sa?etak biznis plana

Ukratko opišite najva?nije podatke iz biznis plana – djelatnost, proizvode/usluge, tr?ište,

lokaciju, proces proizvodnje, kapacitete (objekti, oprema), vlasni?ku i menad?ersku

strukturu i strukturu radnika, organizacioni oblik, potrebna ulaganja i izvore finansiranja, i

o?ekivane rezultate, (po?eljno na 1-2 stranice).

Ovaj dio uradite poslednji, tj. nakon što uradite biznis plan.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com