15 Decembar 2018

Odlike uspješnog poduzetnika

 
 

Novac je svuda oko nas, samo ga treba znati pokupiti. A to baš i nije lako onima koji rade za (škrtog) šefa. Ako taj još ugnjetava, treba bje?ati. No, pasti pod okrilje drugog šefa moglo bi samo produ?iti agoniju, osobito nekome tko ne podnosi autoritete. E pa mo?da je došlo vrijeme za samostalne poduzetni?ke vode. Provjerite za po?etak posjedujete li osobine poduzetnika
Ništa vas ne smije iznenaditi, ništa vas ne smije ni sprije?iti...
Ništa vas ne smije iznenaditi, ništa vas ne smije ni sprije?iti...
Neki su ljudi doista ro?eni vo?e. Pokazuju to ve? u vrti?u - svi ih moraju slušati i slijediti. Kako se nametnu ve? tada, tako se znaju nametnuti i kroz ?ivot, i kao da sve stvari uvijek nekako okrenu sebi u korist. Poduzetnici se ra?aju, no štošta se mo?e i nau?iti.

Mo?da biznismen ?u?i u vama i potrebno je samo malo da ga se probudi - dodatno znanje, a ponekad samo poticaj. Stoga ne?ete pogriješiti upišete li prije po?etka rada neki te?aj, poha?ate seminare. Poduzetne kolege, pa i dobar predava?, mogu vas dodatno ohrabriti na osnutak poduze?a.

Koje su to osobine koje ?ine poduzetnika? Izdvojili smo ih desetak, prema knjizi 'Vodi? u karijeru' koju je izdao Hrvatski akademski centar.

Budite iskreni i razmislite jeste li:

- INOVATOR, osoba koja se ne boji novoga, kojoj je novo izazov i u njemu vidi profit.

- 'VIDOVITI', odnosno imate li dugoro?nu viziju svog posla, branše, globalnog biznisa.

- RACIONALNI - znate raspolagati novcem i imovinom, jer ako od prve ve?e zarade mislite kupiti najskuplji jacuzzi na tr?ištu ili oti?i na put oko svijeta, teško da ?ete dugo voditi uspješnu firmu. Dovoljno je da upitate starije uspješne kolege kako su ?ivjeli prvih godina od pokretanja posla. Malo je tko odmah razmišljao o velikom luksuzu.

- ODLU?NI I HRABRI, A ISTOVREMENO OPREZNI – osoba koja ima znanje, i racionalna je i dobar sluša?, ali nikada ništa ne riskira, ne mo?e voditi firmu. Spremnost na rizik jednostavno mora biti dio osobnosti poduzetnika.

Sada kad znam što ho?u, ništa me ne?e sprije?iti da to ostvarim!

Nadalje, jeste li osoba koja:

- ZNA SLUŠATI I RAZUMJETI – Sretat ?ete mnoge ljude, s mnogima raditi kao poslodavac ili partner. Biti iskren, ljubazan i fer bitno je za ulogu koju ste preuzeli ili to namjeravate.

- ZNA SE NOSITI SA STRESOM – Neograni?eno radno vrijeme, svi ti telefonski pozivi, upiti, zahtjevi, beskrajne obveze, sve to vodi u stres. Gubite li glavu u napetim situacijama, ote?at ?ete ?ivot i sebi i drugima.

- NE OSTAJE NA IDEJI - Ideje su kao zrno koje treba posaditi da bi izraslo u biljku. Bez ideja ne postojite kao poduzetnik, no to ste ako ih znate i mo?ete provesti u djelo.

- PRIZNAJE POGREŠKE – Znati priznati sebi i ispri?ati se drugima kad ste pogriješili, prenaglili, pretjerali, ?esto je most koji ruši raznorazne prepreke.

- PRIZNAJE NEUSPJEH – Ako padnete u depresiju kad vas pobijede u kartanju, kako ?ete onda prihvatiti da ste upravo izgubili pet hiljada maraka? I sutradan se praviti kao da se ništa nije dogodilo i uspinjati se dalje još ve?im ?arom? Ne, ne mo?ete li podnijeti poraz, klonite se rizika, a kako bez rizika nema profita, teško ?ete postati pravi poduzetnik.

I još nešto: NOVAC je poduzetniku najva?nije mjerilo uspjeha, pokreta?ka snaga. To naj?eš?e nisu politi?ki polo?aj ni društvena mo?. Barem ne na po?etku, gdje ste vi sada.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com