15 Decembar 2018

Odabir djelatnosti
 

Ka?e se da put zapo?inje prvim korakom, najva?nijim, a uglavnom i najte?im. Stoga ne ?udi da je prvi korak na putu k poslovnom uspjehu izbor poduzetni?ke ideje, odnosno odabir djelatnosti za svoje poduze?e.

Ka?e se da put zapo?inje prvim korakom, najva?nijim, a uglavnom i najte?im. Stoga ne ?udi da je prvi korak na putu k poslovnom uspjehu izbor poduzetni?ke ideje, odnosno odabir djelatnosti za svoje poduze?e. Ta ?e odluka odrediti cjelokupni smjer razvoja vašeg poslovanja, stoga nikako nemojte zanemariti njenu va?nost. Vjerojatno imate viziju ideje koju biste ?eljeli realizirati, no jeste li procijenili koliko je ona zaista isplativa?

Zlatno pravilo glasi: radite ono što ?elite, ali pod uvjetom da zara?ujete. I dok svi imamo predod?bu o tome što bismo htjeli, pravo je umije?e posti?i da posao u kojem u?ivamo donosi zaradu. Imajte na umu da mnoga poduze?a propadaju jer im ponuda nije prilago?ena tr?ištu. Stoga smo odlu?ili istaknuti nekoliko stvari koje morate imati na umu ?elite li donijeti pravu odluku.

   1. Zadovoljavanje tr?išnih potreba

Za uspjeh je va?no da radite ono što volite. Ipak, entuzijazam sam po sebi nije dovoljan. Da biste ostvarili profit, mora postojati interes za vaše proizvode i usluge. Stoga prije nego što se upustite u realizaciju poduzetni?ke ideje, valja dobro istra?iti tr?išni potencijal, konkurenciju, sredstva potrebna za ulazak na tr?ište, te originalnost ideje. Što više informacija prikupite, bolje ?ete razumijeti kako tr?ište "diše". Najva?nije od svega, potrebno je dobro procijeniti postoje?e i potencijalne potrebe tr?išta. Odre?ivanje veli?ine i zahtjeva tr?išta najzna?ajniji je faktor u odabiru djelatnosti.

   2. Detaljno planirajte prije po?etka rada

Nikada ne srljajte, pogotovo ne u poslu. Plan bez rada ne zna?i ništa, ali isto tako i rad bez plana malo vrijedi. Pokušajte planirati svaki korak, svaku odluku, te uvijek provjerite kako se to odnosi na planirani razvoj poslovanja. Ako ste sastavili dobar poslovni plan, ve? imate kartu puta do uspjeha. Slijedite li strategiju svog plana, osigurat ?ete stabilnost smjera razvoja poslovanja.

   3. Potra?ite pomo?

Ve?ina ljudi ne tra?i savjet prilikom odabira ideje, ili zato što su preponosni, ili zato što se boje da ?e im netko ukrasti ideju, no uglavnom zato što jednostavno nisu svjesni da je mogu?e zatra?iti pomo?. No zašto biste u?ili na svojim greškama ako mo?ete na tu?ima? Dr?avne institucije, neprofitne organizacije, udru?enja poduzetnica i poslovnih ?ena, poduzetni?ki inkubatori, centri i savjetovališta okupljaju stru?njake koji su spremni pomo?i svojim znanjem i iskustvom. Ve?ina poduzetnika rado ?e s vama podijeliti svoja saznanja koja se ne ubrajaju u poslovne tajne. Va?no je samo da zapamtite slijede?e: dobar savjet zlata vrijedi, ali ne dopustite drugima da vode vaš posao.


   4. Prikupite dovoljno sredstava prije po?etka rada

Bez obzira na to koliko vam se svi?ala ideja, ako si ne mo?ete priuštiti njenu realizaciju, dobro razmislite o tome. Prije nego što zapo?nete s radom, prona?ite izvore financiranja. Ako su troškovi previsoki, razmislite o financijski manje zahtjevnom pothvatu. Uvijek je bolje po?eti od manjega i nadogra?ivati posao, nego zakora?iti u nešto za što niste spremni.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com