15 Decembar 2018

Ugovorne obaveze
 
 

Kakav mora biti predmet obveze
Ugovorna obveza mo?e se sastojati u davanju, ?injenju, ne?injenju ili trpljenju.
Ona mora biti mogu?a, dopuštena i odre?ena odnosno odrediva.

Ništavost ugovora zbog predmeta
Kad je predmet obveze nemogu?, nedopušten, neodre?en ili neodrediv, ugovor je ništav.

Naknadna mogu?nost
Ugovor sklopljen pod odgodnim uvjetom ili rokom pravovaljan je ako je predmet obveze koji je u po?etku bio nemogu? postao mogu? prije ostvarenja uvjeta ili isteka roka.

Kada je predmet obveze nedopušten
Predmet obveze je nedopušten ako je protivan Ustavu zemlje, prisilnim propisima te moralu društva.

Kad je predmet odrediv
Predmet obveze je odrediv ako ugovor sadr?i podatke s pomo?u kojih se mo?e odrediti ili su strane ostavile tre?oj osobi da ga odredi.
Ako ta tre?a osoba ne?e ili ne mo?e odrediti predmet obveze, ugovor je ništav.

Dopuštena osnova za ugovornu obvezu
Svaka ugovorna obveza mora imati dopuštenu osnovu.
Osnovna je nedopuštena, ako je protivna Ustavu zemlje, prisilnim propisimu te moralu društva.
Pretpostavlja se da obveza ima osnovu iako nije izra?ena.

Ništavost ugovora zbog osnove
Ako osnova ne postoji ili je nedopuštena, ugovor je ništav.

Pobude za sklapanje ugovora
Pobude iz kojih je ugovor sklopljen ne utje?u na njegovu pravovaljanost.
Ali, ako je nedopuštena pobuda bitno utjecala na odluku jednog ugovaratelja da sklopi ugovor i ako je to drugi ugovaratelj znao ili morao znati, ugovor ?e biti bez u?inka.
Ugovor bez naknade nema pravni u?inak i kad drugi ugovaratelj nije znao da je nedopuštena pobuda bitno utjecala na odluku njegova suugovaratelja.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com