15 Decembar 2018

Uvjeti pla?anja
 

Bitni elementi svakog kupoprodajnog ugovora su uvjeti pla?anja. Nedovoljna preciznost u utvr?ivanju uvjeta pla?anja i njihovo razli?ito tuma?enje dovode do brojnih sporova me?u trgovinskim partnerima. Iz toga razloga se radna grupa Ekonomske komisije za Europu Ujedinjenih naroda za olakšavanje me?unarodne trgovinske procedure još 1972. godine suglasila kako postoji potreba standardizacije uvjeta pla?anja i unificiranja terminologije u toj domeni. U skladu s tim Komisija Ujedinjenih naroda za me?unarodno trgovinsko pravo izdala je preporuke za tuma?enje pojedinih termina u vezi s uvjetima pla?anja. PAYTERMS su nastale uglavnom zbog potrebe olakšanja procesa automatske obrade podataka, s tim da pru?aju partnerima ujedno i mogu?nost da se njima slu?e u me?usobnom odre?ivanju prava i obveza.
PAYTERMS se još uvek u me?unarodnoj trgovinskoj praksi nisu u toj meri afirmirale kao INCOTERMS, a najva?nije od njih su:

CREDOS

neopozivi dokumentarni akreditiv bez utvr?enog roka pla?anja

CREDOC/nM

neopozivi nepotvr?eni dokumentarni akreditiv s naznakom roka pla?anja

CONCREDOC

neopozivi potvr?eni dokumentarni akreditiv bez roka pla?anja

CONCREDOC/nM

neopozivi potvr?eni dokumentarni akreditiv s rokom pla?anja

RECREDOC

opozivi dokumentarni akreditiv bez navo?enja roka pla?anja

RECREDOC/nM

opozivi dokumentarni akreditiv s rokom pla?anja

COLLECT
?isti (obi?an) inkaso
DOCOLLECT
dokumentarni inkaso
DOCOLLECT/nM
dokumentarni inkaso s rokom pla?anja
PARTS
otplata u ratama
AAAA/MM/DD
pla?anje na ugovoreni datum.
ANTICIP
pla?anje unaprijed.
CASH
pla?anje kod isporuke
REMBURS
pla?anje prijevozniku kod isporuke
ULTIMO

pla?anje krajem mjeseca u kome je roba isporu?ena

ULTIMO/nM

pla?anje nakon isteka roka od kraja mjeseca u kojemu je izvršena isporuka

DEL/nM
pla?anje po isteku roka nakon isporuke
CASHFAC/CASHINVO/
pla?anje po prijemu fakture
19 FACTULMO /INVULMO/

pla?anje poljednjeg dana u mjesecu u kome je primljena faktura

FACULMO /nM/INVULMO/nM/

pla?anje nakon isteka roka od poljjednjeg dana u mjesecu u kome je primljena faktura

FAC/nM/INV/nM/

pla?anje u odre?enom roku od prijema fakture

DIS n%M/oesc n%M/

diskont, tj. odbitak skonta pri pla?anju prije vremena

INT nMn%

kamata koja se pla?a kod kašnjenja u pla?anju

COMPENS
kompenzacijsko pla?anje
CONSIGN
pla?anje na konsignaciji
AGREE
pla?anje po dogovoru
HABIT
pla?anje pod uobi?ajenim uvjetima
NOPAY
nema pla?anja

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com