15 Decembar 2018

U?esnici na tr?ištu
 

Glavni u?esnici na tr?ištu kapitala su slijede?i:
 
Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i  Hercegovine – vrhovni regulatorni organ. Nadzire rad svih u?esnika na tr?ištu. Široke ovlasti.
  
Sarajevska berza vrijednosnih papira – Berza je centralno mjesto gdje dolazi do povezivanja ponude i potra?nje za vrijednosnim papirima. Pored toga, Berza je i mjesto gdje se na osnovu ovih podataka formira tr?išna cijena vrijednosnih papira.
 
Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - Registar vrijednosnih papira je dioni?ko društvo koje obavlja poslove registriranja, ?uvanja i odr?avanja podataka o vrijednosnim papirima i poslove prijenosa, u skladu sa zakonom kojim se ure?uje emisija i promet vrijednosnih papira.

Brokerske ku?e – ovlašteni berzanski posrednici: U FBiH samo ovlašteni posrednici – brokeri imaju dozvolu obavljanja trgovine na Berzi. Gra?ani svoje naloge izvršavaju preko brokerskih ku?a, koji ih proslje?uju na Berzu.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com